top of page

TOFFE KUNST

Op deze pagina veel fijne kunst, in drie zalen.

Een persoonlijk archief.

Hartelijk welkom!

Locals

Locals

Voorwoord

Dit is de meest persoonlijke zaal. In deze zaal is werk te zien van kunstenaars die ik persoonlijk ken, vanuit een andere context dan de kunst. In deze zaal maak ik ruimte voor hun werk, omdat ik zelf anno 2020/2021 aan de start sta van een kunstopleiding. Deze kunstenaars zie ik om mij heen, zij vormen een bedding.

Aan de start van deze studie wil ik beginnen met het oogsten van mijn leven tot nu toe: waar sta ik, waar ben ik, wat heb ik opgebouwd. Dat is mijn nulpunt, dit ga ik gebruiken als startpunt.

"If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants."

- Isaac Newton

 


Verbindend thema in deze zaal is:
 

De mens als soort

De mens als soort refereert naar de bevreemding die we soms kunnen ervaren als we naar de mensheid kijken in al haar uitingsvormen en verschijningen. Wij mensen brengen structuren aan om het leven naar onze hand te zetten en daarna worden de structuren soms leidend. We vormen ons leven binnen deze structuren, passen ons aan en leven door, soms onbewust van de processen en de uitwerkingen.

In deze zaal is kunst te zien die uitvergroot waar je normaal aan voorbij gaat, die stil legt wat anders voorbij raast. Het gaat over de absurditeit van hoe wij ons leven inrichten, wat we (denken te) weten, hoe we wonen, wat we najagen. Het is kunst die schuurt, die iets bloot legt wat meestal net onder oppervlak blijft.

We kijken door de ogen van de kunstenaars: als toeschouwer. Het leven is even verstild, vastgelegd, we zoomen uit of zitten juist dicht op de huid.

Girls to the front

Girls to the front!

"There is no greater agony than bearing an untold story inside you."
- Maya Angelou

De Westerse kunstgeschiedenis was tot en met de 20e eeuw vooral het domein van witte mannen. Vrouwen waren vaak hoogstens de muze, femme fatale of juist onschuldig, maar steeds het object van het kunstwerk. Een nogal eenzijdig perspectief!

De Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie wijst op het gevaar van eenzijdige verhalen: "The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story."

Guerilla Girls 1985-2020

Chimamanda Ngozi Adichie pleidt voor diverse verhalen verteld door diverse mensen. Loop een willekeurig museum of bioscoop binnen en je ziet dat er nog werk aan de winkel is. Op het moment dat vrouwen en minderheden meer ruimte krijgen om hun verhalen te delen, heeft dit een positieve invloed op de huidige machtsverhoudingen. "Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize."

Hoogste tijd dus om meer ruimte in te richten voor (niet-witte) vrouwen. En dan niet als object, 'naakt op een kleedje', maar als kunstenaars en makers.
 Vrouwen met een niet-Westerse of immigratie achtergrond hadden tot voorkort helemaal geen toegang tot de Westerse kunstwereld. Extra ruimte voor deze vrouwen in deze zaal! We kijken met hen mee en volgen hun blik. In het heden, maar ook naar het koloniale verleden, waar we allemaal mee te maken hebben. Op zoek naar een meer diverse beeldtaal, naar een ander perspectief.

Lees meer over de kunstenaars

NV

"Kids don’t describe themselves as black and white—we teach them black and white."

Angelica Dass

Right to play

All time favourites

Graag tot ziens!

bottom of page